Wednesday, January 18, 2006

Fatwa - PENULISAN ASTORA JABAT BERKENAAN DENGAN AZAB QUBUR

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SYARIAH NEGERI PERAK MENGENAI PENULISAN ASTORA JABAT BERKENAAN DENGAN AZAB QUBUR .1. LATAR BELAKANG

1.1 Seorang penulis yang giat menulis di surat-surat khabar yang menggunakan nama pena Astora Jabat sering menulis isu-isu agama yang kontroversi

1.2 Dalam Majalah Al Islam keluaran edisi bulan November dan Disember beliau telah menulis artikel bertajuk “Tiada azab kubur selepas meninggal dunia “ dan “percanggahan hadith mengenai azab kubur

2. ASAS PANDANGAN BELIAU

2.1 Astora Jabat menggunakan beberapa asas dalam menegaskan pendiriannya seperti :-

2.1.1 Azab kubur tidak disebut di dalam Al Quran secara muktamad tetapi hanya para ulama’ sahaja yang menghurai dan mentafsirkannya.

2.1.2 Semua hadith yang menceritakan tentang azab kubur adalah hadith ahad belaka.Hadith ahad tidak boleh menthabitkan perkara aqidah.

2.1.3 Menolak azab qubur tidak kafir kerana ia hanya dithabitkan dengan hadith ahad dan tafsiran ayat Al Quran yang tidak muktamad.

2.1.4 Menggunakan logic aqal seperti mempertikaikan cara azab qubur kepada mayat yang tidak di quburkan dan mendakwa adalah tidak adil jika mayat yang mati dahulu akan diazab lebih lama dari mayat yang kematiannya lewat.

3. DALIL KEBENARAN ADANYA AZAB QUBUR

3.1 Ahli Sunnah wal Jamaah dan Jumhur Muktazilah berpandangan bahawa azab qubur adalah benar berdasarkan kepada dalil – dalil berikut :-

3.2 Dalil-dalil Al Quran

3.2.1 Firman Allah ayat 124 surah toha
ومن اعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا
Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan ku maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit.

Menurut Abu Said Al Khudri dan Abdullah Ibn Masud perkataan ضنكا adalah azab qubur.

3.2.2 Firman Allah ayat 47 surah Tur
و إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك
Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain selain itu

Abdullah bin Masud berkata bahawa yang dimaksudkan dengan azab di dalam ayat ini adalah azab qubur.

3.3.3 Firman Allah dalam surah At Takathur ayat 3

كلا سوف تعلمون
Janganlah sekalikali begitu kelak kamu akan mengetahui

Abdullah Ibn Abbas RA mengatakan bahawa ayat ini merujuk kepada azab qubur.

3.2.4 Firman Allah yang mengisahkan keluarga Firaun dalam surah Ghafir ayat 46

النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب"

Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat) : “Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras”

دلت الآية على أن العرض قبل يوم القيامة لأن العطف يقتضى المغايرة
وليس ذلك العرض فى الدنيا قطعا فيكون فى البرزخ
Ayat ini menunjukkan bahawa pembentangan itu berlaku sebelum hari qiamat kerana عطف di situ membawa makna مغايرة yang sudah tentu tidak berlaku di dunia malah di alam barzakh.

3..2.5 Firman Allah yang mengisahkan kaum nuh dalam surah Nuh ayat 25

أغرقوا فادخلوا نارا
Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka tenggelam lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.

والفاء للتعقيب فدخول النار عقب الغرق مباشرة
يكون فى البرزخ وليس فى القيامة

Huruf ‘fa’ menunjukkan berturutan maka masuk neraka selepas lemas berlaku berturutan dan ianya berlaku di alam barzakh dan bukan pada hari qiamat.

3..2.6 Firman Allah dalam surah Aali Imran ayat 169-170

ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل
احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من
فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من
خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati : bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan dengan mendapat rezeki.

Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurniaan Allah yang diberikan-Nya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahawa tidak ada kekhuwatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.


فهذا النعيم قبل يوم القيامة قطعا لان الاية ترشدنا الى الا نعتبرهم
امواتا كما تخبرنا بانهم يتطلعون الى اخوانهم الذين ما زالوا فى الدنيا
ينتظرون الشهادة .

Dalam ayat di atas kenikmatan berkenaan berlaku sebelum hari qiamat kerana kita diarahkan jangan menyangka mereka mati dan ayat berkenaan memberitahu kita, bahawa mereka menunggu-nunggu saudara-saudara mereka yang masih berada di bumi mencari mati syahid.

3..2.7 Apa yang perlu diperhatikan daripada keterangan ini , bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW yang menafsirkan bahawa ayat ayat berkenaan adalah merujuk kepada azab qubur maka pendapat yang mengatakan ianya hanya tafsiran ulama’ sahaja adalah tidak benar.Sahabat-sahabat yang cukup terkemuka ini telah mendapat pengiktirafan Nabi SAW sendiri seperti Abdullah Ibn Abbas dan Abdullah Ibn Masud RA serta penafsiran Al Quran menurut keadah bahasa Arab yang betul menguatkan lagi ketepatan tafsiran ayat-ayat ini merujuk kepada azab qubur.

4..3 Dalil-dalil Hadith

Walaupun hadith-hadith yang berkenaan dengan azab qubur ini adalah hadith Ahad tetapi ia termasuk dalam mutawatir dari sudut makna (متواتر المعنى )

4..31 Telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah Saw melintasi dua qubur lantas baginda SAW bersabda :

انهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير اما احدهما لا يستتر من بوله
واما الاخر فكان يمشى بين الناس بالنميمة

Sesungguhnya mereka berdua tidaklah diazab disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan tetapi disebabkan salah seorang mereka tidak dapat mengetuskan air kencingnya dan seorang lagi memecah belahkan masyarakat dengan adu domba.
4..3.2 Diantara doa yang telah disepakati ma’thur dari Rasulullah SAW ialah :

اللهم انى اعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار و فتنة القبر وعذاب القبر
ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر .

Ya Allah aku berlindung dengan Mu dari fitnah api neraka, azab neraka, fitnah qubur dan azab qubur serta keburukan fitnah kekayaan dan keburukan dari fitnah kefaqiran

4..3.3 Imam Muslim meriwayatkan hadith beserta sanadnya dari Ibnu Umar

ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل
الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار يقال
: هذا مقعدك حتى يبعث الله اليه يوم القيامة .
Sesungguhnya salah seorang dari kamu apabila mati diperlihatkan kepadanya tempat duduknya pagi dan petang. Sekiranya dia bakal menghuni syurga akan dilihatnya tempat duduknya di syurga begitulah sebaliknya dan dikatakan kepadanya : Inilah tempat dudukmu sehinggalah Allah membangkitkannya pada hari qiamat kelak.

4..3.4 Mengenai kedudukan hadis-hadis yang menthabitkan ‘azab dan ni’mat kubur, yang ditakhrijkan oleh hampir semua kitab-kitab hadis utama, serta keterangan mengenainya, dapat diteliti pada kitabشرح العقيدة الطحاوية pada muka surat 572 hingga 588.
Di antara penegasan yang tersebut dalam kitab ini adalah sebagai berikut:

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله (ص) فى ثبوت عذاب القبر ونعيمه
لمن كان لذلك اهلا و سؤال ملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والايمان
به و لا نتكلم فى كيقيته , إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه
لا عهد له به فى هذه الدار

Telah mutawatir hadith Rasulullah S.A.W. di dalam menginthbatkan azab dan nikmat qubur kepada golongan yang layak, begitu juga sabitnya, soal dua malaikat. Maka wajib beri’tiqad wujudnya yang demikian dengan beriman dengannya. Kita tidak dapat memperkatakan keifiatnya kerana aqal tidak mampu meneroka alam berkenaan.


4..3.5 Hal yang sama dinyatakan juga dalam kitab:
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء المجلد الثالث
pada muka surat 444, iaitu sebagai berikut:
وقد تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثبوت سوال
الميت فىقبره وثبوت نعيمه فيه او عذابه حسب عقيدته وعمله بما
لا يدع مجالا للشك فى ذلك ولم يعرف عن الصابة رضي الله عنهم فى
ثبوت ذلك خلافا ولذا قال بثبوته اهل السنة والجماعة
Dan sesungguhnya telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah S.A.W di dalam mengithbatkan soal jawab mayat keatas mayat di dalam kuburnya dan juga telah thabit (tetap) berkaitan dengan nikmat-nikmat dan azab kubur bergantung pada akidahnya (simati) dan amalannya (simati) di mana tidak ada ruang untuk ragu-ragu dalam masalah ini (nikmat dan azab kubur) dan tidak diketahui dari para sahabat khilaf dalam masalah ini. Oleh yang demikian itu Ahlus Sunnah Wal Jamaah menetapkannya (adanya azab dan nikmat kubur).

4..3.6 Berdasarkan kepada kedudukan hadis-hadis ini, Syekh Muhammad Nashiruddin Albani, menyatakan di dalam kitabnya:
سلسلة الاحاديث الصحيحة المجلد الاول القسم الاول رقم 159
Pada muka surat 294 hingga 296, selepas menuliskan hadis berikut:

إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها فلو لا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم
من عذاب القبر الذى اسمع منه....... أخرجه مسلم من طريق ابن علية
Sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam quburnya seandainya kamu tidak akan ditanam (di dalam qubur ) nescaya aku meminta dari Allah supaya diperdengarkan kepada kamu azab qubur yang aku dengar daripadanya “

Faedah-Faedah Hadis :

إثبات عذاب القبر، والأحاديث في ذلك متواترة، فلا مجال للشك فيه
بزعم أنها آحاد. ولو سلمنا أنها آحاد، فيجب الاخذبها.


Beriman dengan azab kubur, dan hadis-hadis berkaitan dengannya adalah mutawatir, maka tidak ada ruang untuk ragu-ragu berkaitan dengannya, dengan dakwaan bahawa hadisnya adalah hadis ahad dan jika kita menerima bahawa hadisnya adalah ahad maka wajblah mengambil hadis-hadis itu.


ولو سلمنا أنه لايوجد في القرآن ما يشهد لها ، فهي وحدها
كافية لإثبات هذه العقيدة ، والزعم بأن العقيدة لاتثبت بما صح
من أحاديث الآحاد زعم باطل دخيل في الإسلام، لم يقل به أحد من
الأعلام ـ كالأربعة وغيرهم ـ بل هو مما جاء به بعض علماء
الكلام بدون برهان من الله ولا سلطان.

Dan jika kita menerima bahawa tidak ada di dalam al-Quran yang menunjukkan azab kubur, maka satu hadis ini sudah mencukupi untuk menetapkan akidah ini. Dakwaan bahawa akidah tidak thabit dengan hadis-hadis ahad yang sahih adalah dakwaan yang batil dan asing di dalam Islam. Tidak dinyatakan daripada mana-mana Imam yang muktabar – seperti Imam-Imam yang empat dan selain mereka – bahkan ia adalah pendapat yang datang daripada sebahagian ulama-ulama kalam dengan ketiadaan dalil daripada Allah.


5.4 Ijma’

5..4.1 Imam Abul Hasan Al Asy’ari, di dalam kitabnyaالإبانة فى أصول
الديانة
muka surat 215, menyatakan bahawa thabitnya ‘azab kubur merupakan “ ijma’ ” sahabat-sahabat Nabi SAW. Beliau menulis sebagai berikut:

وانكرت المعتزلة عذاب القبر . وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم
من وجوه كثيرة و روى عن اصحابه رضي الله عنهم وما روى عن احدهم
منهم انه انكره ونفاه وجحده فوجب ان يكون اجماعا من اصحاب النبى
صلى الله عليه وسلم


Muktazilah mengengkari azab qubur sedang telah diriwayatkan dari nabi dan dari sahabat baginda SAW serta tiada seorang pun dari kalangan mereka menyanggah mengenainya maka kesimpulannhya kepercayaan azab qubur ini sudah menjadi ijma’ di kalangan para sahabat.

5..4.2 Syekh Muhammad As Shaleh Al ‘Uthaimin, di dalam bukunya
شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية المجلد الثانى
muka surat 122, mengatakan bahawa thabitnya ‘azab kubur adalah ijma’ kaum muslimin. Beliau menulis sebagai berikut:
وقوله اما نعيم واما عذاب : فيه اثبات النعيم والعذاب فى القبر وقد دل
على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل لنا ان نقول
واجماع المسلمين

Adapun katanya samada nikamt atau azab itu menunjukkan adanya nikmat qubur atau azab qubur dan telah datang dalil yang banyak dari Al Quran dan Sunnah bahkan kita mengatakan ia adalah ijma’ kaum muslimin.6. PANDANGAN ULAMA’ MENGENAI HUKUM MENGAMBIL HADITH AHAD DALAM TASYRI’

6.1 Apabila hadith Ahad telah terbukti kesahihannya maka ia mengambil hokum mutawatir dari sudut wajib beriman dan beramal dengan segala tuntutannya . Ini dijelaskan oleh beberapa ulama’ seperti berikut :-

6.1.1 Berkata Ibn Abi Al-‘Iz di dalam Syarh Tohawiyyah

خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا به و تصديقا له يفيد العلم اليقينى عند
جماهير الامة وهو احد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الامة فى ذلك نزاع .
Khabar yang dibawa oleh seorang apabila diterima oleh sekalian umat sebagai amalan dan kepercayaan memberi faedah kepada ilmu yaqin disisi majoriti umah dan ia adalah salah satu dari dua kategori mutawatir. Tiada perselisihan di kalangan salaf tentang perkara ini.

6.1.2 Berkata Ibn Hajar dalam Fathul Bari

قد شاع عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير فاقتضى الاتفاق
منهم على قبول
Para sahabat dan tabien biasa beramal dengan khabar wahid tanpa ada bantahan dan mereka bersepakat mengenainya.

6.1.3 Berkata Ibn Rejab dalam kitabnya اهوال القبور

وقد تواترت الأحاديث عن النبى (ص) فى عذاب القبر ففى صحيحين عن
ام المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق (ر) انها قالت : العبد اذا وضع فى
قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه
فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد (ص) ؟ فيقول : أشهد أنه
عبد الله و رسوله فيقال : انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من
الجنة قال النبى (ص) فيراهما جميعا .
وأما الكافر أو المنافق فيقول : لا أدرى كنت اقول ما يقول الناس فيقول
لا دريت و لا تليت ثم يضرب من مطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح
صيحة يسمعها من يليه الا ثقلين .

Telah mutawatir hadith-hadith dari nabi (S.A.W.) mengenai azab qubur. Di dalam sahihain daripada umil mukminin Aisyah (r.a.) berkata seorang hamba apabila diletakkan diquburnya dan orang lain berpaling sehingga ia mendengar derapan kasut, dua malaikat mendatanganinya dan mendudukkannya dan berkata kepadanya: apa yang kamu katakana kepada lelaki ini (Muhammad s.a.w.) Jawabnya: Aku naik saksi bahawa ia adalah hamba Allah dan pesuruhnya dan dikatakan kepadanya lihatlah tempat dudukmu di neraka, telah ditukar oleh Allah dengan tempat duduk di syurga. Adapun orang kafir dan munafiq menjawab – tidakku ketahui hanya aku berkata dengan apa yang dikatakan oleh orang. Maka ia dipukul dengan penukul besi di antara kedua telinganya lantas menjerit hingga suaranya didengari kecuali jin dan manusia.
7. ADAKAH MAYAT YANG TIDAK BERQUBUR JUGA MENERIMA AZAB QUBUR

7.1 Menurut Ulama’ , mayat yang tidak diquburkan seperti disimpan di dalam peti sejuk di rumah-rumah mayat , atau terbakar atau hancur berkecai dan ditiup angin tetap menerima azab qubur . Ini adalah kesimpulan yang telah dibuat oleh beberapa orang ulama’ seperti berikut :-

7.1.1 Menurut العلامة محمد السفارينى di dalam kitabnya لوامع الأنوار البهية

من لم يدفن من مصلوب ونحوه يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغطة القبر
Sesiapa yang tidak diquburkan seperti disalib dan sebagainya tetap akan menerima soalan dan himpitan qubur.


7.1.2 Di dalam kitab Ar Ruh Al Imam Al Muhaqiq mengatakan :

مما ينبغى ان يعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق
للعذاب ناله نصيبه من قبر ام لم يقبر فلو اكلته السباع او حرق حتى صار رمادا
او نسف فى الهواء او غرق فى البحر وصل الى روحه و بدنه ما يصل الى المقبور .

Suatu perkara yang wajar diketahui bahawa azab qubur itu adalah azab barzakh. Maka setiap yang mati sedang ia layak untuk diazab akan menerima habuannya sama ada ia diquburkan atau tidak walaupun dimakan binatang buas, terbakar menjadi abu, diterbangkan angin atau tenggelam di dasar lautan tetap akan sampai azabnya sepertimana orang yang diquburkan juga.

8. BAGAIMANAKAH CARANYA MAYAT YANG TIDAK DIQUBURKAN MENDAPAT AZAB

8.1 Ibn Abi Al ‘Iz telah memberi komentarnya dalam Syarh Tohawiyyah

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله (ص) فى ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان
لذلك اهلا و سؤال ملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والايمان به و لا نتكلم
فى كيقيته , إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به فى
هذه الدار

Telah mutawatir hadith Rasulullah S.A.W. di dalam menginthbatkan azab dan nikmat qubur kepada golongan yang layak, begitu juga sabitnya, soal dua malaikat. Maka wajib beri’tiqad wujudnya yang demikian dengan beriman dengannya. Kita tidak dapat memperkatakan keifiatnya kerana aqal tidak mampu meneroka alam berkenaan.


9. IMPLIKASI MEMBINCANGKAN ISU INI SECARA TERBUKA

9.1 Walaupun isu ini masih ada ruang untuk diperbincangkan namun ianya hanya sesuai di kalangan ahli ilmu khususnya dari kalangan ahli hadith , ahli fiqh , usuluddin dan tasauf bukannya di khalayak ramai kerana ia akan membawa implikasi berikut :-

9.1.1 Ia lebih akan mengelirukan masyarakat .
9.1.2 Umumnya di Negara ini menerima dan mempercayai azab qubur memang ada dan kepercayaan ini sedah established .
9.1.3 Tidak ada untungnya isu ini ditimbulkan malah merugikan .
9.1.4 Sedikit sebanyak akan mengikis kepercayaan masyarakat yang kurang faham dengan ulumul hadith terhadap hadith-hadith khusunya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim . Begitu juga kepercayaan terhadap para ulama’ akan luntur sedikit demi sedikit .

10. PANDANGAN ULAMA’ MENGENAI ORANG YANG MENOLAK AZAB QUBUR

10.1 Menurut kitab كبرى اليقينيات الكونية pengarang nya iaitu Dr Muhd Saed Ramadhan Albuty berpendapat selepas mendatangkan dalil- dalil kewujudan azab qubur
إذا علمت هذا فإننا نقول :
أما إنكار عذاب القبر , من أصله , فهو مزلق الى الكفر , لما ثبت من
الدليل القاطع فيه كما علمت .
وإما اقراره من حيث الأصل , مع الارتياب فى انه للروح فقط أو للروح
مع الجسم أو بعض أجزاء الجسم , فذلك امر ليس من شأنه أن ينتهى
بالباحث ال الكفر لأن التحقيق فى أن العذاب يكون للروح فقط أو للروح
والجسد معا , خاضع للنظر , وليست فيه أدلة قاطعة واضحة كأدلة
أصل التعذيب والتنعيم .
Apabila engkau mengetahui perkara ini maka sesungguhnya kami mengatakan :
Adapun mengingkari azab kubur, dari asalnya (mengingkari azab kubur secara keseluruhannya) maka dia tergelincir kepada kekufuran kerana telah thabit daripada dalil yang qatie mengenainya seperti yang engkau ketahui.

Dan adapun beriman dengan azab kubur, tetapi meragui sama ada untuk roh sahaja ataupun roh dan jasad atau sebahagian dari anggota badan, maka yang demikian itu tidak membawa kepada kekufuran kerana pendapat yang kuatnya dalam masalah azab kubur ini sama ada roh sahaja atau roh dan jasad memerlukan kepada pengkajian yang teliti, dimana tidak ada dalil yang qatie dan jelas seperti adanya azab kubur dan nikmatnya.
10.2 Di dalam kitab Fiqh Sunnah jilid awal mukasurat 311 Sayyid Sabiq menyebutkan
وقال المروزي : قال أبوعبد الله ـ يعني الإمام أحمد ـ عذاب القبر حق
لا ينكره إلا ضال مضل.

Daripada al-Marwazi : Telah berkata Abu Abdullah – iaitu Imam Ahmad – Azab kubur itu adalah benar tidak mengingkarinya melainkan orang yang sesat lagi menyesatkan.

11. KEPUTUSAN

Mesyuarat Jawatankuasa Syariah yang bersidang untuk kali ke 161 pada 23 Syawal 1424 bersamaan 17 Disember 2003 telah bersetuju bahawa menolak kepercayaan azab qubur setelah wujud keterangan dari Al Quran dan Al Hadith serta Ijma’ Ulama’ adalah terkeluar dari ajaran Islam.

sumber : JAKIM

Soal Jawab JAKIM - Rezeki

mengapakah rezeki yang dicari selalu tidak mencukupi, dan setiap kali ada simpanan wang selalunya akan habis bukan untuk keperluan sendiri malah akan digunakan untuk orang yg lebih memerlukan, kadang-kadang kerana terpaksa dan ada kalanya dgn redha hati yg ikhlas. Apakah perkara ini ada kaitanya dgn amalan saya yg tak mencukupi atau ada perkara yang tidak dilaksanakan selama ini..

Jawapan

1. Rezeki merupakan pemberian Allah s.w.t kepada setiap manusia. Kadangkala rezeki tersebut adalah untuk diri sendiri dan adakalanya untuk orang lain yang diberi oleh Allah melalui kita.

2. Soal kesempitan rezeki adalah ujian dari Allah untuk menguji sejauhmana keimanan yang dimiliki oleh seseorang hamba terhadap Kudrat dan IradatNya. Oleh yang demikian, bersyukurlah dengan setiap pemberian Allah ke atas kita..
.

Soal Jawab JAKIM - Judi

Apakah hukum menyertai pertandingan melalui sms? Serta apakah kesan-kesannya terhadap akidah umat islam dan kehidupan masyarakat amnya?

Jawapan

Qias kepada pengharaman judi, maka semua pertandingan yang mempunyai pertaruhan untung dan rugi adalah haram. Ia boleh merosakkan masyarakat.

Monday, January 09, 2006

Puasa dari sudut perubatan

``WOIT, kalau nak bersiar-siar, pergi taman bungalah. Bawa kereta terhegeh-hegeh macam @#$%&? *%$@!#^.\\\'\\\' Honnnnn! ``Ooops! Orang puasa mana boleh marah-marah, nanti kurus pahala puasa\\\'\\\'.

Marhaban ya Ramadan al-mubarak. Bulan penuh berkat, keampunan dan seribu rahmat.

Insiden di atas membenarkan banyak hasil kajian klinikal ke atas perangai manusia ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Mereka lebih bersifat tenang, mengambil kira ganjaran pahala yang banyak pada bulan berkenaan.

Penyelidikan turut membuktikan bahawa kes-kes jenayah berkurangan sepanjang sebulan umat Islam berpuasa sebagaimana yang ditetapkan oleh syariah.Ini bersesuaian dengan definisi puasa mengikut Islam iaitu menahan diri daripada makan dan minum dari saat terbit fajar hingga matahari tenggelam serta menahan diri daripada semua perkataan, pemikiran atau pendengaran yang tidak baik (menahan nafsu).

Pakar Perubatan Am dan Respiratori Hospital Pusrawi, Dr. Fazilah Ahmad berkongsi pelbagai fakta menarik mengenai puasa serta kebaikannya dari sudut perubatan.

Sebelum itu, apa kata kita ketahui dahulu proses-proses yang berlaku ketika seseorang itu menunaikan ibadah puasa.

Makanan merupakan sumber tenaga yang penting di dalam kehidupan manusia di mana ia akan diproses di dalam sistem penghadaman manusia, iaitu dari pemecahan karbohidrat kepada unit glukosa untuk digunakan sebagai tenaga.

``Makanan yang berlebihan akan disimpan di dalam bentuk glikogen di dalam hati dan tisu lemak di bahagian otot-otot.

``Ketika berpuasa yang berpanjangan, tenaga akan dibekalkan dari pemecahan tisu simpanan ini sekiranya diperlukan. Jadi, tidak timbul soal tidak cukup tenaga sepanjang waktu berpuasa,\\\'\\\' katanya kepada Mingguan Malaysia.

Oleh itu, untuk menyediakan diri dan membekalkan keperluan tenaga sepanjang waktu berpuasa, umat Islam digalakkan bersahur.

Di samping itu, puasa juga memberikan kesempatan kepada saluran pencernaan untuk beristirahat setelah bekerja keras terus-menerus selama lebih kurang 18 jam sehari, hampir sepanjang tahun.

Ini kerana, badan tidak perlu mengeluarkan asid dan lain-lain enzim untuk memproses makanan semasa berpuasa.

Fungsi perkumuhan yang semakin berkesan membolehkan sel badan memberikan tumpuan terhadap proses pembuangan toksin melalui pembakaran lemak.

Malah, sekiranya berpuasa dilakukan secara teratur, gejala-gejala penyakit berat seperti diabetes, darah dan kolesterol tinggi, migrain hingga obesiti dapat dikurangkan.

Kebaikan berpuasa dari sudut perubatan

Penurunan berat badan
Dr. Fazilah berkata, mereka yang berpuasa dengan amalan pemakanan baik boleh mengurangkan berat badan dengan ketara.

Kajian dari University of Medical Sciences, Tehran ke atas sembilan orang lelaki dewasa yang sihat mendapati, mereka menunjukkan kekurangan berat badan di antara lima hingga tujuh kilogram sepanjang bulan Ramadan.

Hasil yang sama turut dibuktikan oleh kajian berasingan di University Hospital, Amman, Jordan di mana 42 lelaki dan 26 wanita mencapai penurunan berat badan dalam lingkungan yang sama.

``Ini dapat membantu individu di dalam kategori berat badan berlebihan atau obes untuk menurunkan berat badan mereka dengan cara yang sihat dan murah.

``Bagi pesakit diabetes dan tekanan darah tinggi pula, ini dapat menurunkan paras tekanan darah serta kandungan gula mereka dengan lebih baik,\\\'\\\' katanya.

Menurutnya, perbezaan penurunan berat badan daripada amalan puasa Ramadan adalah berbeza dengan amalan crash diet atau cara diet untuk menurunkan berat badan lain seperti langsung tidak makan nasi (hanya minum air).

Penurunan melalui puasa, kata Dr. Fazilah, selalunya lebih stabil di mana pesakit tidak mengalami masalah kenaikan berat badan secara mendadak sekiranya seseorang berhenti puasa.

``Berbeza dengan crash diet, tidak berlaku malnutrisi atau kekurangan kalori yang ketara dalam puasa Ramadan kerana tidak berlaku sekatan terhadap jumlah makanan atau jenis makanan ketika bersahur atau berbuka.\\\'\\\'

Beliau menarik perhatian tentang wujudnya satu bahagian di dalam otak yang dipanggil lipostat, yang bertugas mengawal berat badan.

``Sekiranya penurunan berat badan berlaku disebabkan oleh diet `kebuluran\\\', lipostat tidak menerimanya sebagai normal.

``Lalu, ia akan mengubahsuai program supaya berat badan meningkat dengan cepat setelah cara pemakanan diet kebuluran dihentikan,\\\'\\\' kata Dr. Fadilah.

Dalam kata lain, lipostat akan memberitahu badan satu-satu diet itu adalah tidak normal dan akan melipatgandakan pemakanan apabila berpeluang.

Keadaan ini berbeza dengan puasa Ramadan di mana ia dilakukan secara perlahan, di bawah kawalan dan tidak secara mendadak.

Mempercepat proses pemulihan

``Ketika berpuasa, penggunaan tenaga diarahkan dari sistem penghadaman ke sistem-sistem lain seperti penyembuhan, imun atau metabolisme badan.

``Proses penggantian tisu yang rosak menjadi bertambah baik hasil proses pembentukan protein sintesis yang semakin berkesan, yang disebabkan oleh antibodi badan yang lebih teratur,\\\'\\\' ujar beliau.

Pembentukan protein yang lebih efisien akan menghasilkan sel-sel serta tisu yang lebih sihat.

``Kalau anda pernah melihat program Discovery Channel menunjukkan, binatang seperti harimau misalnya akan berhenti atau mengurangkan pengambilan makanannya selagi berada dalam kecederaan, sehinggalah pulih.\\\'\\\'

Kajian turut mendapati, berlaku penurunan suhu badan dan kemerosotan kadar asas metabolisme badan ketika berpuasa, menjadikan badan menyimpan lebih tenaga.

Sekali lagi, Dr. Fazilah menekankan bahawa, kadar metabolisme yang menurun tidak memerlukan tenaga yang banyak justeru, tidak makan semasa berpuasa menyebabkan letih dan malas cuma satu alasan.

Puasa juga akan meningkatkan respons sel darah putih B limfosit di dalam sistem pertahanan badan. Ini dibuktikan dengan kajian ke atas pesakit artritis reumatoid dan dibandingkan dengan individu normal yang telah diberikan imunisasi.

Selepas seminggu, darah diperiksa dan didapati bahawa respons B limfosit meningkat di dalam kedua-dua kumpulan.

Awet muda dan memanjangkan usia

Hormon pertumbuhan, sejenis hormon antipenuaan didapati dirembeskan dengan banyaknya ketika berpuasa.

Selain itu, fenomena ini dikatakan juga berpunca daripada proses pembentukan sintesis protein yang lebih efektif, ketahanan badan yang lebih baik serta kadar metabolik yang lebih rendah.

Kajian pada haiwan menunjukkan, puasa dapat memanjangkan usia, memperlahankan kadar penurunan fungsi badan dan mengurangkan insiden penyakit tua.

``Bagi sesiapa yang mahu awet muda serta hidup lebih lama, bolehlah berpuasa selalu.

``Jika anda perasan, orang-orang alim atau kiai kebanyakannya mempunyai wajah yang lebih berseri, tampak awet muda dan panjang usianya,\\\'\\\' katanya.

Mengurangkan

risiko penyakit aterosklerosis

Kajian turut mengesahkan penurunan dari segi kandungan kolesterol dan gula.

Ini tentunya mengurangkan risiko penyakit aterosklerosis (sejenis penyakit pada arteri di mana plak-plak berlemak berkembang pada dinding-dinding dalam dan akhirnya menyebabkan aliran darah tersekat).

Keadaan ini terutamanya berlaku di kalangan pesakit diabetes.

Solat tarawih memetabolismekan makanan

``Cantik sekali apabila bulan puasa turut diiringi dengan sembahyang sunat tarawih pada sebelah malamnya.

``Ia membantu memetabolismekan (memproses) makanan yang dimakan ketika berbuka untuk digunakan sebagai tenaga (sehingga 200 kalori),\\\'\\\' kata Dr. Fazilah.

Di samping itu, ia juga bertindak sebagai satu cara senaman yang ringkas dan baik untuk menguatkan sistem kardiovaskular (jantung dan aliran darah).

Mendisiplinkan diri agar berhenti merokok

Ramadan merupakan bulan untuk melatih diri menjadi insan yang lebih bertakwa. Ganjaran pengampunan dan banyak ibadah dapat dijalankan sebagai deposit pahala.

``Ia boleh juga digunakan untuk kita melatih diri meninggalkan amalan yang kurang baik seperti mengurangkan nikotin yang berbahaya di dalam tubuh perokok.

``Ketika siang hari, perokok boleh meninggalkan rokok kerana terpaksa berpuasa manakala pada malam hari, perokok boleh meninggalkan rokok kerana takut akan kemudaratan kesihatan seperti penyakit kanser paru-paru, sakit jantung dan penyakit sekatan pernafasan,\\\'\\\' katanya.

Namun, Dr. Fazilah secara peribadinya berpendapat: ``Merokok atau tak nak merokok ini sebenarnya lebih kepada soal hati. Kalau turun ubat dari syurga sekalipun, kalau mereka tak mahu berhenti, tak mahu juga.\\\'\\\'

Ketenangan mental

Dari segi kesihatan mental, di bulan Ramadan ini, umat manusia berasa lebih tenang.

Ganjaran yang berlipat ganda pada bulan puasa menjadikan mereka lebih bertumpu kepada menunaikan ibadah, sekali gus mengurangkan kes-kes jenayah.

Pemakanan di bulan Ramadan

* Pastikan makanan yang seimbang (buah-buahan, sayur-sayuran, karbohidrat, protein) ketika bersahur dan berbuka puasa.

``Tidak perlu makan banyak. Ketika berbuka, disunatkan mengambil kurma kerana kandungan gula yang tinggi bertindak sebagai pembekal tenaga.

``Bagaimanapun, bagi pesakit diabetes dinasihatkan memakan kurma sekadar sunat sahaja (sebiji), jangan banyak,\\\'\\\' jelasnya.

Sementara itu, ketika bersahur, banyakkan makanan yang lambat hadam iaitu bijirin seperti oats, gandum dan lain-lain kerana makanan jenis ini akan mengambil masa yang lebih lama untuk diproses iaitu, lapan jam. Justeru, ia dapat membekalkan tenaga dengan lebih lama.

``Jika dibandingkan antara nasi dengan capati, capati adalah lebih perlahan untuk dicernakan manakala bagi pesakit kencing manis, mereka digalakkan makan roti berserat dan bukannya roti biasa.\\\'\\\'

Thursday, January 05, 2006

1001 rahsia dalam seminggu

DALAM seminggu ada tujuh hari dan setiap hari tersimpan seribu satu rahsia dan peristiwa. Ada yang indah, manis, gembira, ceria dan tidak kurang diselubungi sedih dan kedukaan.

Sejarah Islam turut mencatat peristiwa menarik dan penting setiap hari yang boleh kita renung dan diambil iktibar bersama.

Antaranya:

· Ahad – Allah menjadikan hari yang tujuh, anggota manusia yang tujuh, lautan dan bumi yang tujuh dan mencipta alam, bintang dan api neraka.

· Isnin – Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dan pada hari itu juga baginda wafat.

· Selasa – Pembunuhan manusia pertama berlaku yang Habil dibunuh Qabil. Nabi Yahya dan Zakaria wafat dibunuh. Tukang sihir Firaun pula ditewaskan Nabi Musa.

·Rabu – Umat Nabi Hud yang ingkar dimusnahkan Allah dengan turunnya taufan, manakala umat Nabi Salleh dihancurkan dengan teriakan kuat Malaikat Jibril.

· Khamis – Nabi Muhammad mula memasuki kota Makkah, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim berhijrah ke Mesir, manakala Nabi Yaacob bertemu anaknya Nabi Yusof di Mesir.

· Jumaat – Nabi Adam berkahwin dengan Hawa, Nabi Yusof berkahwin dengan Zulaikha, Nabi Musa berkahwin dengan Siti Safurah, anak Nabi Syuib, manakala Nabi Sulaiman berkahwin dengan Siti Balqis.

Rasulullah juga memilih hari itu untuk berkahwin dengan Siti Khatijah dan Aishah, manakala Ali Abu Talib berkahwin dengan Fatimah, puteri Rasulullah.

· Sabtu – Nabi Isa diperdaya kaum Yahudi, Nabi Musa ditindas Firaun, Nabi Salleh ditipu umatnya dan Naib Nuh dipersendakan umatnya.

Fenomena Andartu : Peranan Mahasiswi ISlam

Menurut dari. Harlina Haliza Siraj, terdapat 20 hingga 30 peratus wanita dalam JIM adalah wanita muda yang belum berumah tangga. Kehadiran wanita semakin ramai mendominasi kehidupan, baik di kampus, bisnes, persatuan kemasyarakatan atau di sektor perkilangan telah membuktikan ramainya jumlah wanita dalam masyarakat di negara ini. Dalam sebuah hadis daripada Anas dan diriwayatkan oleh Bukhari, seorang lelaki mengurusi sebanyak 50 orang perempuan pada akhir zaman. Jumlah ini tidak harus dimusykilkan bahkan jangan cuba melawan dengan mengadakan usaha meramaikan kaum adam kerana fenomena ini disengajakan oleh Allah sebagai dugaan dan tanda akhir zaman.

Keramaian kaum hawa telah mengubah persekitaran dunia moden. Perubahan ini bukan sahaja dampak daripada jumlah kehadiran mereka tetapi perubahan sosial setelah peningkatan taraf pendidikan, perindustirian dan pemodenan yang dialami telah menyebabkan kaum hawa bangkit melepasi tembok tradisi mereka yang diletakkan sebagai pembantu suami di rumah. Maka berkokoklah sesetengah gerakan feminis yang cuba memartabatkan status wanita. Mereka mahu membebas daripada cengkaman dan ketuanan lelaki yang selama ini menyelubungi mereka. Feminis menginjak-injak tafsiran agama secara tradisi sebagai regalia bagi lelaki memperhambakan mereka. Mereka menghina poligami dan pembahagian harta pusaka yang dianggap menjatuhkan martabat mereka. Kaum feminis ini telah terpengaruh dengan faham wanita yang terlampau dengan menyembah ajaran feminisme Barat.

Feminis menaja ‘kuasa wanita’ cuba memecah taboo pemikiran beragama di kalangan kaum hawa. Feminisme sekali imbas tampak menarik dan berkesan tetapi fahaman ini hanya bersifat khayali untuk orang bermimpi sahaja. Kewujudan fahaman ini ekoran pengaruh Barat yang dicumbui oleh mereka dan ketidakfahaman mereka tentang ajaran Islam yang syumul dan sahih. Kebanyakan feminis mendapat pendidikan dari Barat dan diajar oleh orang non-muslim menyebabkan akal-pengertian tentang ajaran Islam terus tersimpul. Feminis adalah kaum sesat di siang hari dimana pencerahan hidayah di sekelilingi mereka cuba dipadam oleh nafsu mereka sendiri. Mereka tidak menghiraukan saranan ulama kerana mereka bongkak dan degil dengan keunggulan kefahaman ilmu agama mereka yang cetek dan sesat itu.

Antara impak senario feminisme adalah kelambatan wanita berpendidikan tinggi berkahwin. Ada beberapa faktor yang menelurkan fenomena andartu seperti sejarah hidup semasa lampau melalui ibubapa, perkahwinan sesuatu yang membebankan, malu memulakan langkah pertama. Perempuan yang melepasi umur tertentu masih belum berkahwin akan merasai perkahwinan tidak menjadi perkara yang penting bagi mereka kerana mereka stabil dari segi kerjaya dan pendapatan. Kekuatan wang juga digunakan oleh wanita andartu untuk membeli gigolo, mandi buih bersama rakan-rakan, pengamalan seks di luar tabii manusia dan berpeleseran di kelab hiburan. Sebenarnya kita menyukarkan yang mudah dengan melibatkan emosi dan ingin memuaskan nafsu keunggulan wanita sahaja. Kita tertipu dengan keindahan slogan yang dilaungkan oleh feminis.

Syeikh Ali Thantawi telah mengemukakan senjata ampuh untuk menyelesaikan masalah wanita iaitu berkahwin. Sebenarnya, berkahwin telah menyelesaikan separuh daripada masalah yang dihadapi oleh wanita. Perkahwinan adalah perkongsian jiwa yang merungkai simpulan, menyejukkan yang panas dan menguatkan yang rapuh. Kebanyakan feminis yang berjuang itu sendiri belum berkahwin, tidak mempunyai anak dan mereka bukan juga pengamal Islam yang syumul. Mereka ini membasuh najis dengan air kencing. Inilah kebebalan mereka. Mahu menghapuskan AIDS dengan menghalalkan kondom. Halal kondom bermakna menghalalkan zina dan seks bebas. Mahu menghapuskan perogolan dengan menghalalkan pembukaan aurat. Inilah tanda kedangkalan ilmu, faham dan iman mereka. Mereka ini hanya mahu mengemankan kelazatan kaum hawa yang lain.

Disinilah perlunya peranan mahasiswi Islam di kampus-kampus. Mahasiswi Islam perlu menyedarkan para mahasiswi tentang bahayanya wabak feminisme yang cuba mengherotkan pandangan Islami. Pendekatan seminar, risalah dan dakwah bilik ke bilik boleh dijalankan untuk menerangkan tentang impak negatif feminisme. Selain itu, institusi lagenda seperti Baitul Muslim perlu diberikan suntikan idea baru. Institusi ini boleh dijadikan wadah perkenalan sihat bagi para mahasiswa. Sebenarnya, keaktifan mahasiswi dalam persatuan adalah satu kaedah halus menpromosi diri mahasiswi Islam. Gerak kerja bersama membolehkan kita melihat akal-budi seseorang. Perkara ini terbukti sehingga terdapat ahli usrah berkahwin sesama mereka. Bagi penulis ini adalah perkara yang positif walaupun orang mungkin mempersoalkan tujuan atau niat seseorang itu berpersatuan. Ya, benar tujuan berpersatuan perlu diutamakan tetapi faedah-faedah sampingan berpersatuan perlulah dihargai dan tidak harus ditolak.

Penulis percaya mahasiswi Islam terutamanya ‘mawar-mawar’ gerakan mahasiswa Islam adalah gadis yang mulia dan terhormat perlulah memerangi musibah dan wabak yang dicetuskan oleh para durjana berkiblat Barat ini. Kukuhkanlah Persatuan Mahasiswa Islam dikampus untuk mengembali kebenaran Islam di kalangan mahasiswi Islam. Ancam mereka dengan firman Allah dan contoh logik seperti penyakit daripada seks bebas kepada mereka yang melakukan maksiat. Dan terakhir diri mahasiswi Islam sendiri cuba memudahkan urusan perkahwinan terutamanya berkaitan mas kahwin dan pilihan kerjaya seseorang lelaki.

Marilah bersama-sama memeriahkan dunia perkahwinan Islami kerana dengan perkahwinan kita dapat menambahkan pahala ibadat dan menceriakan kehidupan berkeluarga yang sememangnya menjadi fitrah bagi setiap manusia. Semoga perkahwinan secara memahami Islam yang syumul dan sahih dapat menyelesaikan sebahagian daripada masalah sosial masyarakat.

12,000 pelajar melayu pintar tercicir ke IPTA dan populariti pelajar AF

Sudah semestinya ramai remaja2 terutamanya,
menghantar sms untuk menyokong pelajar2 AF
kesukaan mereka. Banyak duit di habiskan untuk
mengundi baik melalui sms ataupun di channel
ASTRO itu sendiri.

Adakah anda tahu, berapakah
rakyat malaysia membelanjakan duit mereka untuk
AF ini? Hanya terdiri daripada 12 pelajar,
keuntungan boleh dijangkakan berjuta2 ringgit.
Sehingga pelajar yang menjadi juara mendapat
hadiah yang mewah. Saya tidak mahu
menyalahkan sesiapa dalam hal ini. Tetapi saya
ingin, membawa anda berfikir tentang satu lagi
kemelut yang melanda Malaysia sekarang.

******************
Setelah bertungkus-lumus belajar untuk
peperiksaan, dengan segala tuisyen dan akhirnya
layak masuk ke universiti, tetapi mereka
tersungkur di tangga kampus. Sungguh sedih dan
pilu apabila mengenangkan 120,000 pelajar melayu
pintar gagal mendapat tempat di IPTA, malah tidak
mampu membayar yuran pengajian di IPTS, dan
seterusnya tercicir dari pendidikan tinggi. Lebih-
lebih lagi apabila MARA hanya memperuntukkan
2000 pelajar di IPTS berbanding 21,000 pada tahun
lalu dan IPTS bumiputera `gulung tikar.
Hakikatnya, Malaysia akan mengalami pembaziran
sumber manusia dan akan mendatangkan
implikasi politik, ekonomi, dan sosial.Banyak
langkah2 yang diatur oleh kerajaan antaranya ialah
membuat tabung kebajikan pelajar2. Isu ini perlu
diberi perhatian serius oleh semua pihak.

*************

Pelajar mana yang lebih penting, bagi membina
insan dan melahirkan generasi bumiputera 2020
yang berilmu dan berkemahiran? Dimanakah
sepatutnya wang anda disalurkan dan
dikumpulkan? Tepuk dada, tanya selera