Wednesday, January 18, 2006

Soal Jawab JAKIM - Judi

Apakah hukum menyertai pertandingan melalui sms? Serta apakah kesan-kesannya terhadap akidah umat islam dan kehidupan masyarakat amnya?

Jawapan

Qias kepada pengharaman judi, maka semua pertandingan yang mempunyai pertaruhan untung dan rugi adalah haram. Ia boleh merosakkan masyarakat.

No comments: